Ubuntu20.04にSalome-Meca2019をインストール

sudo apt-get install net-tools libnlopt0 libffi*
sudo apt-get install libQt5*

ちなみに、libffi*は、Salome-Meca2018のインストールの際には不要。 恐らく、libqt5gui5-gles libqt5quick5-gles libqt5quickparticles5-gles に競合があって駄目と言われるので、それらを除外してlibqt5*すべてを並べた以下を実行

sudo apt install libqt5-ukui-style-dev libqt5-ukui-style1 libqt53danimation5 libqt53dcore5 libqt53dextras5 libqt53dinput5 libqt53dlogic5 libqt53dquick5 libqt53dquickanimation5 libqt53dquickextras5 libqt53dquickinput5 libqt53dquickrender5 libqt53dquickscene2d5 libqt53drender5 libqt5bluetooth5-bin libqt5bluetooth5 libqt5charts5-dev libqt5charts5 libqt5concurrent5 libqt5concurrent5 libqt5core5a libqt5core5a libqt5datavisualization5-dev libqt5datavisualization5 libqt5dbus5 libqt5dbus5 libqt5designer5 libqt5designer5 libqt5designercomponents5 libqt5designercomponents5 libqt5gamepad5-dev libqt5gamepad5 libqt5glib-2.0-0 libqt5gstreamer-1.0-0 libqt5gstreamer-dev libqt5gstreamerquick-1.0-0 libqt5gstreamerui-1.0-0 libqt5gstreamerutils-1.0-0 libqt5gui5 libqt5gui5 libqt5help5 libqt5help5 libqt5hunspellinputmethod5 libqt5keychain1 libqt5location5-plugin-mapboxgl libqt5location5-plugin-mapboxgl libqt5location5-plugins libqt5location5-plugins libqt5location5 libqt5location5 libqt5multimedia5-plugins libqt5multimedia5-plugins libqt5multimedia5 libqt5multimedia5 libqt5multimediagsttools5 libqt5multimediagsttools5 libqt5multimediaquick5 libqt5multimediaquick5 libqt5multimediawidgets5 libqt5multimediawidgets5 libqt5network5 libqt5network5 libqt5networkauth5-dev libqt5networkauth5 libqt5nfc5 libqt5opengl5-dev libqt5opengl5-dev libqt5opengl5 libqt5opengl5 libqt5pas-dev libqt5pas1 libqt5positioning5-plugins libqt5positioning5-plugins libqt5positioning5 libqt5positioning5 libqt5positioningquick5 libqt5positioningquick5 libqt5printsupport5 libqt5printsupport5 libqt5qevercloud3 libqt5qml5 libqt5qml5 libqt5quick5 libqt5quick5 libqt5quickcontrols2-5 libqt5quickparticles5 libqt5quickparticles5 libqt5quickshapes5 libqt5quickshapes5 libqt5quicktemplates2-5 libqt5quicktest5 libqt5quicktest5 libqt5quickwidgets5 libqt5quickwidgets5 libqt5remoteobjects5-bin libqt5remoteobjects5-dev libqt5remoteobjects5 libqt5scintilla2-designer libqt5script5 libqt5scripttools5 libqt5scxml5-bin libqt5scxml5-dev libqt5scxml5 libqt5sensors5-dev libqt5sensors5-dev libqt5sensors5 libqt5sensors5 libqt5serialbus5-bin libqt5serialbus5-dev libqt5serialbus5-plugins libqt5serialbus5 libqt5serialport5-dev libqt5serialport5-dev libqt5serialport5 libqt5serialport5 libqt5sql5-ibase libqt5sql5-ibase libqt5sql5-mysql libqt5sql5-mysql libqt5sql5-odbc libqt5sql5-odbc libqt5sql5-psql libqt5sql5-psql libqt5sql5-sqlite libqt5sql5-sqlite libqt5sql5-tds libqt5sql5-tds libqt5sql5 libqt5sql5 libqt5svg5-dev libqt5svg5-dev libqt5svg5 libqt5svg5 libqt5test5 libqt5test5 libqt5texttospeech5-dev libqt5texttospeech5 libqt5virtualkeyboard5-dev libqt5virtualkeyboard5 libqt5waylandclient5-dev libqt5waylandclient5 libqt5waylandcompositor5-dev libqt5waylandcompositor5 libqt5webchannel5-dev libqt5webchannel5-dev libqt5webchannel5 libqt5webchannel5 libqt5webengine-data libqt5webengine5 libqt5webenginecore5 libqt5webenginewidgets5 libqt5webkit5-dev libqt5webkit5-dev libqt5webkit5 libqt5webkit5 libqt5websockets5-dev libqt5websockets5-dev libqt5websockets5 libqt5websockets5 libqt5webview5-dev libqt5webview5 libqt5widgets5 libqt5widgets5 libqt5x11extras5-dev libqt5x11extras5-dev libqt5x11extras5 libqt5x11extras5 libqt5xdg-dev libqt5xdg3 libqt5xdgiconloader-dev libqt5xdgiconloader3 libqt5xml5 libqt5xml5 libqt5xmlpatterns5-dev libqt5xmlpatterns5-dev libqt5xmlpatterns5 libqt5xmlpatterns5

Ubuntu20.04にSalome-Meca2018をインストール

sudo apt-get install net-tools libnlopt0
sudo apt-get install libQt5*

恐らく、libqt5gui5-gles libqt5quick5-gles libqt5quickparticles5-gles に競合があって駄目と言われるので、それらを除外してlibqt5*すべてを並べた以下を実行

sudo apt install libqt5-ukui-style-dev libqt5-ukui-style1 libqt53danimation5 libqt53dcore5 libqt53dextras5 libqt53dinput5 libqt53dlogic5 libqt53dquick5 libqt53dquickanimation5 libqt53dquickextras5 libqt53dquickinput5 libqt53dquickrender5 libqt53dquickscene2d5 libqt53drender5 libqt5bluetooth5-bin libqt5bluetooth5 libqt5charts5-dev libqt5charts5 libqt5concurrent5 libqt5concurrent5 libqt5core5a libqt5core5a libqt5datavisualization5-dev libqt5datavisualization5 libqt5dbus5 libqt5dbus5 libqt5designer5 libqt5designer5 libqt5designercomponents5 libqt5designercomponents5 libqt5gamepad5-dev libqt5gamepad5 libqt5glib-2.0-0 libqt5gstreamer-1.0-0 libqt5gstreamer-dev libqt5gstreamerquick-1.0-0 libqt5gstreamerui-1.0-0 libqt5gstreamerutils-1.0-0 libqt5gui5 libqt5gui5 libqt5help5 libqt5help5 libqt5hunspellinputmethod5 libqt5keychain1 libqt5location5-plugin-mapboxgl libqt5location5-plugin-mapboxgl libqt5location5-plugins libqt5location5-plugins libqt5location5 libqt5location5 libqt5multimedia5-plugins libqt5multimedia5-plugins libqt5multimedia5 libqt5multimedia5 libqt5multimediagsttools5 libqt5multimediagsttools5 libqt5multimediaquick5 libqt5multimediaquick5 libqt5multimediawidgets5 libqt5multimediawidgets5 libqt5network5 libqt5network5 libqt5networkauth5-dev libqt5networkauth5 libqt5nfc5 libqt5opengl5-dev libqt5opengl5-dev libqt5opengl5 libqt5opengl5 libqt5pas-dev libqt5pas1 libqt5positioning5-plugins libqt5positioning5-plugins libqt5positioning5 libqt5positioning5 libqt5positioningquick5 libqt5positioningquick5 libqt5printsupport5 libqt5printsupport5 libqt5qevercloud3 libqt5qml5 libqt5qml5 libqt5quick5 libqt5quick5 libqt5quickcontrols2-5 libqt5quickparticles5 libqt5quickparticles5 libqt5quickshapes5 libqt5quickshapes5 libqt5quicktemplates2-5 libqt5quicktest5 libqt5quicktest5 libqt5quickwidgets5 libqt5quickwidgets5 libqt5remoteobjects5-bin libqt5remoteobjects5-dev libqt5remoteobjects5 libqt5scintilla2-designer libqt5script5 libqt5scripttools5 libqt5scxml5-bin libqt5scxml5-dev libqt5scxml5 libqt5sensors5-dev libqt5sensors5-dev libqt5sensors5 libqt5sensors5 libqt5serialbus5-bin libqt5serialbus5-dev libqt5serialbus5-plugins libqt5serialbus5 libqt5serialport5-dev libqt5serialport5-dev libqt5serialport5 libqt5serialport5 libqt5sql5-ibase libqt5sql5-ibase libqt5sql5-mysql libqt5sql5-mysql libqt5sql5-odbc libqt5sql5-odbc libqt5sql5-psql libqt5sql5-psql libqt5sql5-sqlite libqt5sql5-sqlite libqt5sql5-tds libqt5sql5-tds libqt5sql5 libqt5sql5 libqt5svg5-dev libqt5svg5-dev libqt5svg5 libqt5svg5 libqt5test5 libqt5test5 libqt5texttospeech5-dev libqt5texttospeech5 libqt5virtualkeyboard5-dev libqt5virtualkeyboard5 libqt5waylandclient5-dev libqt5waylandclient5 libqt5waylandcompositor5-dev libqt5waylandcompositor5 libqt5webchannel5-dev libqt5webchannel5-dev libqt5webchannel5 libqt5webchannel5 libqt5webengine-data libqt5webengine5 libqt5webenginecore5 libqt5webenginewidgets5 libqt5webkit5-dev libqt5webkit5-dev libqt5webkit5 libqt5webkit5 libqt5websockets5-dev libqt5websockets5-dev libqt5websockets5 libqt5websockets5 libqt5webview5-dev libqt5webview5 libqt5widgets5 libqt5widgets5 libqt5x11extras5-dev libqt5x11extras5-dev libqt5x11extras5 libqt5x11extras5 libqt5xdg-dev libqt5xdg3 libqt5xdgiconloader-dev libqt5xdgiconloader3 libqt5xml5 libqt5xml5 libqt5xmlpatterns5-dev libqt5xmlpatterns5-dev libqt5xmlpatterns5 libqt5xmlpatterns5

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS